Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Rigpa, triggerpoint therapie en Raja Yoga

WAT VEROORZAAKT STRESS?

Posted by Frans Bossenbroek - January 2nd, 2012

STRESS

 

Dr Johan Boswinkel Managing Director Health Angel GmbH, Zwitserland
Technisch directeur Internationaal Instituut voor Bio-energetische geneeskunde,
Groot-Brittannië. Johan Boswinkel is de geestelijk vader van de Biontologie
Wat is de oorzaak stress?

We horen veel over stress. Maar wat is stress?
Het woordenboek zegt over stress:
Mentale, emotionele of fysieke belasting of spanning” en dat is de manier waarop
mensen normaal  stress ervaren.
Stress leidt normaal gesproken tot allerlei problemen, variërend van hoofdpijn, maagzweren tot aan kanker. Maar wat veroorzaakt stress?
In het algemeen geven mensen de schuld aan de omgeving, zoals de kinderen, of hun baan, of hun financiële situatie, of familie of wat dan ook voor hun stress. Zijn die dingen werkelijk de oorzaak? Het antwoord is: NEE
In de regel worden de oorzaken verward met de symptomen.
De dingen die hierboven vermeld zijn symptomen van stress, net zoals zweren of
hoofdpijn. Deze symptomen zijn slechts van  niet-chemische oorsprong, daarom dan ook ongezien, maar wel voelbaar. Altijd liggen de oorzaken bij de persoon zelf,      ook de oorzaak van stress. Na het zien van vele duizenden gevallen ben ik tot de conclusie gekomen dat alle stress wordt veroorzaakt door disharmonie tussen hart en hersenen.
Disharmonie tussen hart en de hersenen, met andere woorden een disharmonie
tussen voelen en denken. En met denken bedoel ik het ‘logische’ denken, waarmee we zijn opgeleid en opgevoed om te doen.
Kinderen denken niet zoals volwassenen doen. Ze leren wat ze moeten denken!
Kinderen vragen bij alles. Waarom? Omdat veel van de dingen die we hen vertellen
in disharmonie zijn met wat ze voelen. Verder hebben we de kinderen geleerd wat ze moeten denken, niet hoe te denken. Kinderen doen alles met hun hart, zowel voelen en denken! En terecht. Oscar Wilde zei eens: “Alles wat de moeite waard is in het leven, kan niet worden geleerd op school “.

In het Egyptische “Boek van de Doden” lezen we dat in die tijd mensen dachten met hun hart! Wetenschappers  zeggen tegenwoordig dat dit belachelijk is, maar ik voel dat het waar is, we zouden dit gebruik van het hart weer in ere moeten herstellenen.
We denken nu dat we denken met onze geest. Maar waar is onze geest in
ons lichaam? Als je kijkt naar een anatomisch boek, vind je nergens de geest waar dan ook. Dus weten we waar de geest is? Nee, niet eigenlijk. De geest kan overal zijn. En waar is het geheugen?
Wetenschappers kunnen het niet vinden in het lichaam… .. bevindt het zich buiten het lichaam? Dit is een zeer waarschijnlijke optie.
Wij denken dat de geest hetzelfde is als het brein, we zeggen ‘geest over de materie’
en ‘het is allemaal in de geest’, en ‘je bent uit je hoofd’, etc.
In de oude geschriften echter is de geest, gelijk aan het hart!
De uitdrukking ” uit je hoofd zijn ” betekent  betekent in werkelijkheid dat je dan in “je geest” bent.
Positief denken is dus nutteloos als het hart niet mee doet, het is het hart dat het verschil maakt.
En het is echt de “geest = hart” relatie die het lichaam aanstuurt. Het denken komt juist tussenbeide, het verstoort. En het is deze storing die de stress veroorzaakt.

 

Het interfereert met de natuurlijke gang van zaken. Het denken bemoeit zich overal mee.
We zien dat vaak bij terminaal zieke mensen met kanker. Op het moment dat mensen het opgeven, begint de genezing. Het moment dat ze het opgeven, doen ze niets meer, ze stoppen met de storing.
Aan de andere kant gaat stress vaak vooraf aan kanker.
Heel vaak ontstaat kanker na een periode van intensieve stress. Waarom komt het denken ertussen?  Waarom heeft het brein al deze macht?
Waarom gaat de geest (= hart) niet voor boven de hersenen? Waarom zwijgt het hart (= geest)?
Wel, het hart spreekt niet meer, of zo zacht dat het nauwelijks hoorbaar is, omdat er toch niet wordt geluisterd en omdat het de boodschap niet meer kan overbrengen
naar de hersenen.
Want hoe vaak is intuïtie en zijn emoties belachelijk gemaakt?  Voor een lange,
lange tijd. Het is iets vreemds, iets wat bij vrouwen hoort.
Wanneer we een ‘gut feeling’  hebben (heldere gedachte), hebben we de neiging dit te negeren. Dan wordt de ‘geest’ of het hart genegeerd.

 

Als wij het één voelen en het andere doen of zeggen, dan negeren we het hart en geven we de leiding aan het brein. In het algemeen  luisteren we wel naar wat het brein ons vertelt, in de overtuiging dat het goed is als het logisch is.
Het probleem is dat hetgeen wij als logisch beschouwen, vaak niet juist of waar is. Het is gewoon dat we ons hart of onze intuïtie niet vertrouwen. Toch is het hart
almachtig en alwetend. Ons brein kan verzenden of ontvangen. Zolang we denken, staat het brein in de zendt mode. En omdat wij alsmaar denken, kunnen de hersenen bijna nooit ontvangen. Dit is een andere reden voor het hart om zich stil te houden, het wordt toch niet gehoord.

 

Wat niet tot uitdrukking komt, wordt onderdrukt.
Het lichaamscentrum van meningsuiting is de keel met zijn stembanden.
veel van wat naar buiten gebracht wil worden komt vast te zitten in de keel zoals we allemaal ervaren.
Als emoties niet worden uitgedrukt, dan moeten ze worden onderdrukt.
Waar gaan ze naartoe?
Wanneer we dingen onderdrukken, wat gebeurt er dan? Frustratie en / of woede.
We weten vanuit de acupunctuur dat boosheid haar zetel in de lever heeft;
frustratie zit in de galblaas, en zij worden gekoppeld aan het element Hout.
Volgens de 5-elementen leer van de Chinezen is het zo dat wanneer het element Hout is verstoord, deze verstoring een negatieve invloed heeft op het Vuur element en het Aarde element.
Tot het Vuur element behoren het Hart en de dunne darm; tot het Aarde element  behoren de maag en de alvleesklier.
Dit zijn precies de organen die het meeste lijden onder stress. De dunne darm en maag te krijgen zweren, het hart heeft te lijden van hartfalen, en als de alvleesklier wordt verstoord, is er kans op diabetes.
Dit alles als gevolg van stress, veroorzaakt door het niet naar buiten brengen van  emoties,stress veroorzaakt door niet naar het hart te luisteren.
Nu zijn we verder van huis. De galblaas zelf vertoont ook symptomen, bijvoorbeeld migraine of een simpele hoofdpijn. Migraine is een meridiaan pijn. Het is de galblaas meridiaan die loopt aan beide zijden van het hoofd en beslaat een aanzienlijk deel van de schedel  (bij migraine is de maag meridiaan ook betrokken, deze loopt aan de voorkant van het hoofd, rond de ogen. Dat is de reden waarom  mensen moeten braken en  zeer gevoelig zijnvoor licht).

Of we  krijgen hoge bloeddruk. Dit is ook een galblaas symptoom omdat het galblaas systeem verantwoordelijk is voor het samentrekken en ontspannen van de spieren in het gehele lichaam, ook de spieren van de bloedvaten. De galblaas is ook verantwoordelijk voor de vetstofwisseling, dus een verkeerd cholesterolgehalte is ook te wijten aan galblaasproblemen.
In de galblaas worden vaak stenen aangetroffen. Ze horen daar niet thuis en zijn het gevolg van een defect calciummetabolisme. Ook nierstenen en arteriosclerose zijn symptomen van een defect calcium-metabolisme en indirect zelfs poliepen en bindweefsel tumoren .
Welk deel van het lichaam is verantwoordelijk voor de calcium stofwisseling?
Het is de bijschildklier.
De bijschildklier is gelegen aan de buitenzijden van de schildklier.Is het verwonderlijk dat we weer te maken hebben met de keel?
De keel is een flessehals op de weg van het hart naar de mond. In de acupunctuur is de tong het zintuig voor de smaak, de tong behoort ook tot het hart.

Liefde gaat niet via de maag, maar via de tong. Denk ook eens aan tongzoenen. De tong heeft alles te maken met het hart.
Als de bijschildklier is verstoord, het heeft een negatieve invloed op de schildklier en op de amandelen. De veel voorkomende tonsillitis en de daaruit voortvloeiende  middenoorontsteking  wordt ook veroorzaakt door de bijschildklieren.
Zelfs bindweefseltumoren in de baarmoeder worden uiteindelijk veroorzaakt door de
bijschildklier (via het negatieve effect op de schildklier).
De vraag is: wat is de oorzaak dat deze klier zo is verstoord?
Voor mij is het antwoord is heel duidelijk geworden  gedurende de meer dan  twintig jaar onderzoek die ik heb gedaan: het is de anti-tetanusvaccinatie.
Het is medisch bekend dat de anti-tetanus vaccinatie het calcium-metabolisme verstoort, samen met Serum Ovile, het conserveermiddel dat werd gebruikt in alle vaccinaties. Ook Serum Ovile verstoort het calciummetabolisme.  Dit conserveringsmiddel is nu vervangen door kwik. Alle stress wordt veroorzaakt door de anti-tetanus vaccinatie. En niet alleen  stress, allerlei ziekten die de mensheid op dit moment in de greep hebben, worden veroorzaakt door deze vaccinatie, waarvan het effect  nooit is bewezen.
Dus niemand weet precies of de anti-tetanusvaccinatie  enig positief effect heeft, maar de negatieve effecten zijn evident.

Alle functies van het lichaam worden bestuurd door hormonen. Alle klieren zijn
met elkaar verbonden. Wanneer een schildklier niet goed werkt, zal deze automatisch  andere klieren verstoren. In het geval van de bijschildklier rekt daardoor de schildklier soms uit, (hoofdzakelijk bij vrouwen), maar in alle gevallen zorgt het voor overproductie van insuline door de alvleesklier, waardoor hypo-glykemie kan ontstaan, een van de meest voorkomende ziekten, die doet verlangen naar suiker of alcohol.
De hypofyse is de meesterklier van het lichaam. Het controleert elke andere klier. Het is ook het centrum van onderscheid. De hypofyse heeft het vermogen onderscheid te maken tussen wat goed is en wat slecht is in het lichaam.
Als de schildklier niet goed werkt, verdraagt het lichaam ​​alles.
Het immuunsysteem van het lichaam reageert niet op omdat het geen signalen krijgt
dat er iets mis is.
Deze functie van de hypofyse is zeer effectief uitgeschakeld als gevolg van het polio vaccin. Een andere vaccinatie die ineffectief is en eigenlijk het tegenovergestelde werk verricht van wat het geacht wordt te doen.
In mijn mening is de slechte werking van de hypofyse de voornaamste oorzaak van kanker en alle andere auto-immuunziekten. Als een van de andere klieren niet adequaat zou functioneren en de hypofyse zou prima werken, dan zou het lichaam reageren, want het zou herkennen dat er iets mis was.
Dus door het elimineren van het immuunsysteem en door direct een verstoring in een andere belangrijke klier te creëren, wordt een groot aantal chronische ziekten veroorzaakt..
Het slecht functioneren van de hypofyse en de bijschildklier bij elkaar leidt tot grote stress in het lichaam, alsmede de afbraak van meer klieren: namelijk de bijnieren.
Hun belangrijkste functie is om energie te leveren voor het hart, de nieren
en het hormonale systeem. Hun belangrijkste brandstof is kalium. Zoals iedereen weet vreet spanning energie, het vreet kalium uit het lichaam.
Het lichaam wordt moe en zal uit zichzelf niet herstellen, tenzij men op tijd rust neemt en gezond voedsel eet (voedsel dat nog alle voedingsstoffen bevat).
Zoals gezegd, de bijnieren leveren ook energie aan het hart. Wanneer de energie aanvoer hapert, zal de werking van het hart verzwakken… .. en zal het brein het overnemen.

 

Dit is een voorbeeld van wat er kan gebeuren ten gevolge van stress: het brein neemt het over, met alle negatieve implicaties van dien.
De bijnieren leveren ook de energie voor de nieren. Nieren behoren tot het  Water element. De emotie die wordt geassocieerd met het Water-element is angst. Alle angsten worden gecreëerd in het brein, het hart kent geen angsten.
Maar de kracht van het hart is geëlimineerd. Dan werkt het brein samen met de verzwakte nieren en het verzwakte hart en creëert  vervolgens angst en daardoor: “zich zorgen maken”.
Als de bijnieren een tekort aan energie hebben, dan heeft het lichaam geen drive,
het lichaam is niet in staat om taken te verrichten zoals het normaal gesproken zou doen. Dat op zich veroorzaakt ook weer stress.
Als het lichaam niet beschikt over een normale hoeveelheid energie, schakelt het over op ‘Nerveuze energie’, een galblaas energie.
Dit is een vicieuze cirkel. Hoe slechter de galblaas is,hoe meer stress men heeft, en hoe meer stress men heeft, hoe slechter de galblaas functioneert.
Zorgen maakt dat mensen  slapeloze nachten hebben,waardoor het functioneren van de bijnieren  nog verder onder druk komt te staan, wat leidt tot nog meer stress.

Het gebrek aan kalium leidt automatisch tot een overschot aan natrium.
Het natrium neemt dan zorg voor het de vloeistofhuihouding. Hierdoor kan men te maken krijgen met overgewicht, een andere oorzaak van stress en een andere ziekte: obesitas.
De spanning in deze wereld is totaal overbodig. Wanneer er geen vaccinaties zouden worden gegeven, wanneer men de hersenen zou kunnen uitschakelen en  men zou luisteren naar het hart, dan zouden een heleboel dingen  veel beter zijn.
Gelukkig zijn er manieren om de neven effecten van vaccinaties op het immuunsysteem te verwijderen.

 

Leave a Reply

Blog Home