Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Lymfe drainage, triggerpoint therapie en Raja Yoga

Cranio Sacraal therapie

 

Cranio sacraal therapie helpt bij tal van problemen en heeft een ontspannende werking. Op zowel fysiek als emotioneel gebied heeft het effect. Veel personen met rug, hoofd, nek en schouderpijn ondervinden verlichting van de klacht na een cranio sacraal behandeling. Het is daarom een goed alternatief voor of aanvulling op fysiotherapie.

 

Cranio sacraal therapie kan gekleed worden ondergaan. Liggend op de massagetafel zoekt de therapeut naar energieblokkades in het lichaam, waarna deze worden vrijgemaakt door middel van een zachte bewegende aanraking. Zo worden ontspanning en doorstroming in weefsels teruggebracht en kunnen klachten verminderen.

 

Een sessie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en heeft het meeste effect na 2 of 3 behandelingen.

 

Cranio sacraal therapie is afkomstig uit de VS uit het gebied van Osteopathie.

 

 

Het is stil

Een stilte die ik niet ken

De storm is eindelijk gaan liggen

Hoelang hij heeft gewoed

Ik zou het niet weten

Ook niet wanneer hij begon

Hij was er al zo lang

Vergroeid met mij door het leven

Ik wist niet eens meer dat hij er was

Zo’n eenheid waren wij geworden

Tot de storm zo hevig werd

Dat ik mij alleen nog kon, wel moest overgeven

Toen werd het eindelijk stil


 

Hieronder vindt u informatie over:

 • Wat (Biodynamische) Cranio-Sacraal Therapie is
 • Cranio Sacraal tTherapie voor moeder en kind
 • Cranio Sacraal Therapie voor Kiss Kids

 

Biodynamische Cranio-Sacraal Therapie

Al vele mensen hebben de Cranio-Sacraal Therapeut weten te vinden. Niet alleen omdat er een ontspannende werking van een Cranio-Sacraal behandeling uitgaat, maar vooral omdat mensen met last van stress, psychosomatische klachten, hoofd- en rugpijnklachten, bekkeninstabiliteit, whiplash en slapeloosheid baat vinden bij een Cranio-Sacraal behandeling. Ook bij epilepsie, depressie, huilbaby’s, jonge kinderen met klachten of bij problemen met de spijsvertering heeft Cranio-Sacraal Therapie al vaak forse verlichting gebracht of zelfs tot het verdwijnen van de klachten geleid. Door ervaring is gebleken dat ingrijpende behandelingen zoals chirurgische ingrepen kunnen worden voorkomen.
De Amerikaanse arts en osteopaat John Upledger (her -) ontdekte eind jaren zestig dat het buitenste vlies dat hersenen en ruggenmerg omgeeft, ritmisch beweegt. Dit bracht hem op het spoor van wat wij nu het Cranio-Sacrale Systeem noemen.


Het Cranio-Sacrale systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van de schedel en de wervelkolom, tot onder aan het heiligbeen. Binnen dit systeem bevindt zich ook het centraal zenuwstelsel. Dit systeem kent een uitdijende en inkrimpende beweging, een ritme dat overal in het lichaam waarneembaar is. Je kan dit ritme de ademhaling van het zenuwstelsel noemen. Dit ritme regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. John Upledger heeft de werking en de behandeling uitgebreid beschreven en heeft sind 1985 een kliniek en opleidingscentrum in Florida. Hier worden de Cranio-Sacraal technieken onderwezen en toegepast. Door bijvoorbeeld met de handen met geringe druk of trekkracht (slechts 5 gram) lichaamsdelen of botstructuren te bewerken, kunnen blokkades in de energiebalans binnen het systeem worden opgeheven. Cranio-Sacraal Therapie stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam.


Preventief
Cranio-Sacraal Therapie helpt ook preventief doordat het de energiestroom stimuleert waardoor het lichaam beter in balans blijft. Inmiddels hebben veel mensen de helende en rustgevende werking van Cranio-Sacraal Therapie aan den lijve ondervonden. Vaak zijn ze verbaasd over de zachte technieken die worden toegepast en wat het met hen doet in de dagen na een behandeling.

 

De behandeling
Tijdens de behandeling van circa een uur mag de cliënt zijn kleding aanhouden, wel dient strakzittende kleding losgemaakt te worden en sieraden moeten worden afgedaan. De therapeut weet waar eventuele energie blokkades te vinden zijn en probeert deze blokkades op te heffen. Door het opgang komen van de energiestroom in geblokkeerde delen van het lichaam komen er afvalstoffen vrij. Het is dan ook belangrijk de dagen na een behandeling voldoende water te drinken, minstens 2 liter per dag, om de vrijgekomen afvalstoffen uit de lichaamskanalen te verwijderen.
In het begin heeft John Upledger veel scepsis geoogst met de door hem ontwikkelde en toegepaste Cranio-Sacraal Therapie, maar de weerstand tegen deze methode is gebroken en Cranio-Sacraal Therapie is in Amerika een veel toegepaste behandelingswijze.
Wat is biodynamische craniosacraaltherapie?
Biodynamische craniosacraaltherapie is een zachte en subtiele benadering van het gehele lichaam met al zijn ervaringen. Biodynamische craniosacraaltherapie (BCST) werkt met onze kern, de kern van ons wezen.
BCST beïnvloed het centraal zenuwstelsel, de hersenen en de wervelkolom, evenals de hersenvloeistof. Deze vloeistof heet de cerebrale spinale vloeistof (CSF).</br

In ons skelet en de beenderen van de schedel is een eb- en vloedbeweging voelbaar welke ontstaat doordat het hart bloed met een grote druk, via de hersenventrikels in het craniosacrale systeem perst. Dit werkt zeer effectief en heeft een zachte uitwerking op ons centraal zenuwstelsel.
Emotioneel-biodynamische craniosacraaltherapie (somato emotional release) kan diep ingesleten en primaire patronen beïnvloeden, waarbij de cliënt de ruimte krijgt het aanwezige emotionele landschap te verkennen.

Biodynamische craniosacraaltherapie brengt de cliënt terug bij zijn kern, dit creëert een veilige omgeving om eventueel aanwezige emotionele problemen op te lossen.

Spiritueel-biodynamische craniosacraaltherapie opent deuren tot zowel ons hart en onze ziel, en kan ons leven ingrijpend veranderen.

 

Achtergrond

Craniosacral Biodynamics vindt plaats op het snijvlak van energetische-geneeskunde. De studie van deze vorm van Cranio-Sacraal therapie, zoals onderwezen door Franklyn Sills, is gericht op de vorming van een relatie tussen de beoefenaar en het inherente ordenend principe genoemd. de Breath of Life, van de klant.

Het werk van Franklyn Sills wordt sterk beïnvloed door zijn boeddhistische opvattingen en praktijk. Hij is ook beïnvloed door het werk van dr. W.G. Sutherland, die geloofde dat het menselijk systeem meer is dan botten, vloeistof, weefsels en biochemicaliën. Dr Sutherland ervoer een “Creatieve Intelligentie” die opdrachten en organisatie gaf aan de verschillende lagen van het menselijk systeem.

De manifestatie van deze intelligentie is uitgedrukt als een getijde-beweging. Drie verschillende getijden kunnen worden gepalpeerd of gevoeld in het menselijk systeem; de long tide, de mid-tide en het snelle ritme.

Het werk van Dr Rollin Becker, D.O. en Dr David Bohm heeft diepgaande invloed gehad op de ontwikkeling van de biodynamische craniosacraaltherapie door de invoering van een holografische concept en de getijden ritmes van het lichaam. Dit getijden ritme noemde hij de Breath of Life. Holografisch ontvouwt de Breath of Life het principe van een blauwdruk, of de originele matrix, op het moment van conceptie. Het is rond deze matrix dat we in staat zijn om de eigenheid van onze menselijke vorm te handhaven.

De Breath of life is een sleutelbegrip in de biodynamische cranio sacraal therapie; het gaat erom hoe de Breath of Life zich via de potentie uitdrukt in het lichaam. Het energieveld van het lichaam is het belangrijkste veld waar mee wordt gewerkt en dit werkt door naar het fysieke lichaam.

De kracht van de Breath of Life (potentie) is voelbaar als het zich ontvouwt in de vele lagen van het lichaam.

Het is een biodynamische proces dat een zelfgenezend plan van behandeling in werking stelt om een verstoring in het lichaam op te lossen. De verstoring wordt veroorzaakt door een onopgeloste trauma dat het lichaam heeft ervaren en dat is opgeslagen (ingekapseld) in het menselijk systeem.

De beoefenaar is getraind om verschillende niveaus van stilte te kunnen waarnemen en tijdens de behandeling het systeem te palperen volgens zijn eigen ordenend principe. Het is een zachte en subtiele total-body behandeling van de het menselijk systeem. Biodynamische cranio sacraaltherapie is niet-manipulatief en niet-invasief.

 

Cranio-Sacraal Therapie voor moeder,baby’s en kinderen

Overzicht van klachten waarbij Cranio-Sacraaltherapie een gunstig effect kan hebben.

 

 • Huilbaby’s
 • Kiss Kids Syndroom ( zie ook verder op deze pagina)
 • Slecht slapen/eten
 • Buik- en darmkrampjes/ snel overgeven
 • koliek
 • Spijsverteringsproblemen
 • Middenoorproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Ademhalingsproblemen
 • overstrekken/onrustig
 • ADHD/PDD-NOS
 • Autisme
 • buikpijn, hoofdpijn
 • bedplassen
 • vaak ziek, snel moe
 • angstig/niet lekker in vel
 • zich slecht kunnen uiten/niet speels genoeg
 • slechte coördinatie/moeite met bewegingen
 • problemen met de spraakontwikkelingmoeite
 • met boos worden/opkomen voor zich zelf
 • leer/concentratieproblemen
 • dyslexie/dyscalculie
 • bekkenproblemen/bekkeninstabiliteit


Cranio-Sacraaltherapie voor, tijdens en na de geboorte voor moeder en kind.

 

Wanneer de moeder tijdens de zwangerschap Cranio-Sacraaltherapie ontvangt wordt de baby ook bij de behandeling betrokken.
Als ingang gebruiken we het Cranio-Sacrale ritme (CS-ritme).Binnen het cranio-sacrale systeem vindt een beweging plaats die we het cranio-sacrale ritme noemen. Dit ritme is onafhankelijk van de ademhaling en hartslag en is overal op het lichaam waar te nemen. Het wordt ook wel eens de ‘breath of life’ genoemd. Het Cranio-Sacrale systeem bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg (dat samen het centrale zenuwstelsel vormt), het hersenvocht, de Duramater (het vlies dat het centrale zenuwstelsel omgeeft) en de botten die het beschermen: schedel, wervels en heiligbeen.
Voor de moeder is de ontspanning van het bekken, het sacrum (heiligbeen), het staartbeentje, de wervelkolom en de duramater bijzonder heilzaam. Vooral het werken met de duramater versterkt de doorstroming van het cerebro-spinaal vocht, dit is de hersenvloeistof die door de wervelkolom stroomt. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen (weerstand) van moeder en kind geactiveerd waardoor beiden beter op de geboorte worden voorbereid.

 

Cranio-Sacraaltherapie na de geboorte van de baby.


Tijdens de weeën helpen de “stillpoints” de geboorte op een natuurlijke wijze te ondersteunen en kan de geboorte gemakkelijker verlopen.
Stillpoint is een term uit de Cranio-sacrale therapie. Het is het punt waar het totale cranio-sacrale systeem stil valt. De therapeut voert een bepaalde techniek uit waardoor dit punt wordt bereikt. Tijdens het stillpoint ontspant het hele lichaam. Het stillpoint is helend, koortsverlagend en pijnverminderend. Het stillpoint kan enkele seconden duren tot een paar minuten. Daarna komt het totale cranio-sacrale systeem terug op gang met een vlotte en regelmatige beweging. De schedel van de baby is flexibel.Tijdens de natuurlijke geboorte moet de baby door het geboortekanaal. Nek en schedel van de baby worden aan enorme krachten blootgesteld, waardoor botjes over elkaar schuiven en wervels verschuiven. De schedel van de baby is flexibel genoeg doordat de schedelbotten elkaar overlappen.
Meestal schuiven na de geboorte de botjes en wervels vanzelf weer op hun plaats. Helaas komt het ook vaak voor dat de baby niet zelf in staat is de gevolgen van de compressie van de geboorte volledig ongedaan te maken, met als mogelijk gevolg overlappingen van de schedelbotjes en verdraaiingen van de wervelkolom. Systemen en organen in het lichaam van de pasgeborene krijgen daardoor niet genoeg “ruimte” om naar behoren te functioneren. Met als resultaat : huilbaby’s, kleintjes die moeders melk niet binnen kunnen houden of kolieken of ademhalingsmoeilijkheden hebben. Op termijn kunnen middenoorproblemen, hyperactiviteit, allergieën, dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedragsproblemen, spraakproblemen, motorische problemen en soms autisme ontstaan. Tijdens de evaluatie van het Cranio-Sacraalsysteem zijn deze blessures c.q. compressies en/of asymmetrien op te sporen en te voelen.


Voor de moeders is tevens een behandeling aan te raden om hun hormoonhuishouding
weer te normaliseren en klachten als bekkenbodeminstabiliteit te voorkomen.


Wat kan Cranio-Sacraaltherapie doen voor de baby ?
Cranio-Sacraaltherapie kan baby’s helpen indien ze last hebben van buikkrampen (koliek), slaapstoornissen, hyperactiviteit en constant huilen, voedingsproblemen (reflux) en ademhalings- of spijsverteringsproblemen. Ook wanneer er problemen met borstvoeding zijn en wanneer de baby slecht zuigt of zich steeds verslikt. Andere klachten die effectief behandeld kunnen worden zijn: chronische midden-oorontstekingen, verzwakte weerstand, slaapstoornissen, irritaties, onrustigheid, scheelzien (strabismus), neurologische problemen…

Wat gebeurt er tijdens de behandeling.
De ouders worden betrokken bij de behandeling van hun baby. De baby houdt de luier om. De toegepaste technieken veroorzaken de baby’s geen pijn, wel is het mogelijk dat de baby gaat huilen. Huilen is voor het kind de manier om de frustaties, teweeggebracht door de geboortetrauma’s, los te laten. De duur van een behandeling varieert tussen 10 tot 30 minuten.

 

Waarom zo vlug mogelijk behandelen Indien we de pasgeborenen en jonge kinderen ondersteunen om vroege trauma’s te verwerken dan zijn ze vrij om zich volledig te ontplooien. Het is nooit te laat om de effecten van een moeilijke zwangerschap of bevalling te behandelen. Maar hoe vlugger hoe beter.

 

Kiss KIDS SYNDROOM


INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN ZUIGELINGEN, PEUTERS en SCHOOLKINDEREN


KISS staat voor:

Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen

Dit brede Duitse begrip kan vertaald worden met:

Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. D.w.z. dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan t.g.v. functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.

 

Wetenschap


Veel medische wetenschappers zijn al jaren bezig om aan te tonen hoe belangrijk dit uiterst complexe en gevoelige gebied is bij b.v. het oprichten van ons hoofd, het handhaven van ons evenwicht, het bepalen van onze houding in de ruimte, kortom bij ons bewegen en oriënteren.

Inmiddels is bekend dat in dit gebied de kapsels en banden van de gewrichtjes, alsook de spieren, toegerust zijn met een zeer grote hoeveelheid sensoren die bewegingen registreren en reguleren.

Daardoor vindt een enorme hoeveelheid informatie zijn weg naar meerdere gebieden in ons brein, dat zich o.a. bezighoudt met het aansturen van spieren, het handhaven van het evenwicht, het slikken, het zien etc. etc. Dit zijn natuurlijk complexe processen. Een gefixeerde foutieve stand van de wervels in het gebied van de hoge nek geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren en veroorzaakt daardoor een niet correcte informatie naar ons brein. Mogelijk gevolg: een niet correcte aan- of bijsturing van de houding en problemen in het bewegen en de houding. Zeker bij de asymmetrische zuigeling (toenemend scheef hoofdje). Daarnaast veroorzaakt zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby). Dikwijls is er sprake van excessief huilen, zonder asymmetrie-symptomen.

 

Dr.G.Gutmann en Dr. H.Biedermann zijn de grondleggers van het behandelen van zuigelingen met het KISS-syndroom. In een periode van ruim 50 jaar hebben deze 2 artsen (en later hun collegae) het brede beeld van het KISS-syndroom geformuleerd en hun manuele therapie daarop afgestemd. De Zwitserse kinderarts R.Theiler deed een breed onderzoek bij schoolkinderen met ADHD. Hij kwam tot de conclusie dat 80% van deze ADHD-kinderen als zuigeling een vorm van het KISS-syndroom heeft doorgemaakt. In Duitsland lopen thans meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar de late gevolgen van het KISS-syndroom bij kinderen met leer- en gedragsproblemen, o.a. door de Hamburgse kinderarts E.Halfmann. Inmiddels zijn tienduizenden zuigelingen en kinderen met succes behandeld.

Door de toenemende (wetenschappelijke) informatie verbetert het inzicht van de ouders en raadplegen zij een therapeut voor diagnostiek, advies en therapie. Deze ouders zien dikwijls de relatie tussen de huidige (school)problemen en de vroegere periode van het KISS-syndroom. In principe heeft het KISS-syndroom een kleine lichamelijke oorzaak, maar heeft soms langdurige en nare gevolgen.

 

Vroege kenmerken


– het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid

– ontwikkeling van schedel-asymmetrie

– het kind huilt veel en slaapt slecht

– het hele rugje is dikwijls scheef (scoliose)

– een sterke neiging tot overstrekken

– een asymmetrische heupontwikkeling

– asymmetrisch bewegen van armen en benen

– slikklachten en makkelijk overgeven

– bij aan- en uitkleden is er vaak protesthuilen.

 

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen. Maar………….………. zijn de late kenmerken in verband te brengen met de vroege symptomen van KISS?

 

Latere kenmerken


Hieronder een overzicht van mogelijke kenmerken op latere leeftijd van het KISS-kind:

– kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen

– grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd

– evenwichtsproblemen, matige of slechte houding

– veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties

– vertraagde spraakontwikkeling

– snel vermoeid, snel ontstemd en woede-aanvallen

– “lijkt” aan zeer weinig slaap genoeg te hebben

– wakker worden met hoofdpijn

– vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie

– vergeet snel een opdracht

– onzeker, onrustig, kind heeft veel aandacht nodig

 

Zoals u ziet kan het KISS-probleem een groeiende geschiedenis worden waarbij het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/verzorgers en de leerkrachten bepaald niet gelukkig zijn.

Bij het kind vanaf het tweede jaar, wordt niet meer gesproken over het KISS-syndroom, maar over KIDD Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. D.w.z. dat dan sprake is van kinderen met matige motoriekontwikkeling en leer- en gedragsproblemen etc.

 

Cranio-sacraal therapie heeft niet voor alle problemen een oplossing, maar kan dikwijls bij deze problematiek na enkele behandelingen al effectief zijn, vooral in de eerste maanden na de geboorte, vooral bij de asymmetrie en bij de huilbaby.

 

Onderzoek en therapie


– gesprek en informatie door de ouders is zeer belangrijk

– observatie van het kind

– bewegingsonderzoek, testen ter beoordeling van de asymmetrie

– palpatie van de wervelkolom en het bekken

– eventueel overleg met reeds bezochte disciplines

– zonodig het laten maken van röntgenfoto’s

– behandeling

 

Gezien de zachte behandeltechnieken, kan gesteld worden dat deze therapie ongevaarlijk is. Deze bestaat meestal uit corrigerende mobilisaties van de atlas en soms gehele nek. Ook het bekken wordt dikwijls in de therapiesessie betrokken. Dit gaat zo subtiel dat het aan het oog van de leek vaak voorbij gaat. De therapie wordt met zachte hand uitgevoerd.

 

De asymmetrische zuigeling

Het meest opvallende symptoom is ontroostbaar huilen; dit gaat dikwijls gepaard met een asymmetrische of overstrekte houding. Dit huilen is een indicatie voor een snelle behandeling. Een risico van de asymmetrische houding is dat al in enkele weken een scheve schedel kan ontstaan.

Dr. R.Sacher:

“Wanneer de ouders dit waarnemen, is een vroege gang in de 6e week van de pasgeborene verantwoord”.

“Vooral als de ouders het hoofdje niet naar de andere kant kunnen draaien”.

In de eerste 2 maanden kan de schedel al gaan vervormen. Dit kan voorkomen worden door tijdig een beroep te doen op een cranio-sacraal therapeut, die met zachte technieken de symmetrische functies tracht te bereiken. Per jaar worden 4000 baby’s met een asymmetrische schedel behandeld met de redressiehelm. In de meeste gevallen had dat voorkomen kunnen worden, door in de eerste twee maanden een cranio-sacraal therapeut in te schakelen. (Vroeg)tijdige therapie = preventieve therapie

Het is dus zinvol om tijdig via uw huisarts, kinderarts, CB-arts te zoeken naar een verklaring voor de lichamelijke en/of mentale problemen van uw kind. Het KISS-syndroom kan een verklaring zijn. Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 3 maanden (of eerder) behandeld worden.

Ernstige huilbaby’s en baby’s met een gefixeerd scheef nekje dienen eerder behandeld te worden. Na 3 maanden kan de asymmetrie zo gefixeerd zijn, dat een langere therapie-periode nodig is.

 

Cranio-sacraal therapie bij zuigelingen en peuters voorkomt veel (ook grote) problemen in de ontwikkeling van het (schoolkind).

 

Het KISS-syndroom is mogelijk bij:

• tang-/vacuümverlossing

• verkeerde ligging in de baarmoeder

• keizersnede, twee-/meerlingen

• langdurige bevalling, zeer snelle bevalling

• matige zuig- en slikreflex

• overgeven (reflux)

• veel (ontroostbaar) huilen, ‘hoog huilen’

• slecht slaapritme

• overstrekte lighouding

• afgeplat achterhoofd

• scheef hoofdje met kale plek aan één kant

• scheef rugje

• heup-ontwikkelingsstoornis

• één kant van het lichaam beweegt minder

• wil zeer vroeg gaan staan

• wordt niet graag geknuffeld

• slaat het kruipen over

• gaat te vroeg lopen-soms met 7 maanden

• struikelt en valt vaak

• is erg druk en onrustig

• achterstand in spraakontwikkeling

• klaagt vaak over hoofdpijn

• kan zich slecht concentreren

• val op het hoofd (ook na de zuigelingentijd)

Meestal is er sprake van een combinatie van meerdere van de hierboven genoemde symptomen.

 

Enkele van de bovenstaande symptomen vanaf de geboorte, die leiden tot o.a. motoriek- en concentratieproblemen bij peuters en schoolkinderen, behoeven de aandacht van de ouders en kunnen door een cranio-sacraal therapeut bij KISS en KIDD nauwkeurig gediagnostiseerd en veelal behandeld worden.

Uitgebreide informatie vindt u op internet: www.kiss-kinderen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Home