Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Rigpa, triggerpoint therapie en Raja Yoga

Cranio Sacraal therapie

 

Cranio sacraal therapie helpt bij tal van problemen en heeft een ontspannende werking. Op elk willekeurig gebied heeft het effect. Veel personen met rug, hoofd, nekpijn, ervaren verlichting van de klacht na een cranio sacrale behandeling. Het is daarom een ​​goed alternatief voor aanvulling op fysiotherapie.

 

Bij Cranio sacraal therapie kunnen de kleren aan blijven. Terwijk u op de massagetafel ligt, zoek ik met behulp van zachte massage technieken naar energieblokkades in het lichaam, deze komen vrij worden door middel van een aanraking. Zo worden ontspanning en doorstroming in weefsels bevorderd en kunnen de aanwezige energieblokkades verminderen en uiteindelijk verdwijnen.

 

Een sessie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en heeft het meeste effect op 2 of 3 behandelingen.

 

 

 

 

Het is stil

Een stilte die ik niet ken

De storm gaat eindelijk liggen

Hoelang hij heeft gewoed

Ik zou het niet weten

Ook niet wanneer hij begon

Hij was er al zo lang

Vergroeid met mij door het leven

Ik wist niet eens meer dat hij er was

Zo’n eenheid waren wij geworden

Tot de storm zo hevig werd

Dat ik mij alleen nog kon, wel moest overgeven

Toen werd het eindelijk stil

 

 

 

HET Kiss KIDS SYNDROOM

 

INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN ZUIGELINGEN, PEUTERS en SCHOOLKINDEREN

 

KISS staat voor:

Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen

Dit brede Duitse begrip staat voor:

Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Dat wil zeggen dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan ​​als gevolg van functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan ​​om dat het nekje is geblesseerd tijdens het geboorteproces.

 

Wetenschap

Veel wetenschapper zijn latere jaren bezig aan te tonen hoe dit een uiterst complex en gevoelig gebied is.

Een gefixeerde foutieve stand van de wervels in het gebied van de hoge nek geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren en veroorzaakt een niet correcte informatie naar ons brein. Mogelijk gevolg: een correcte aan- of bijsturing van de houding en problemen in het bewegen en de houding. Zeker bij de asymmetrische opname. Daarnaast veroorzaakt zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby). Dikwijls is er sprake van excessief huilen, zonder asymmetrie-symptomen.

 

Dr.G.Gutmann en Dr. H.Biedermann zijn de grondleggers van het bespreken van oorzaken met het KISS-syndroom. In een periode van 50 jaar hebben deze 2 artsen het brede beeld van het KISS-syndroom en hun praktische therapie afgestemd. De Zwitserse kinderarts R.Theiler deed een breed onderzoek bij schoolkinderen met ADHD. Hij kwam tot de conclusie dat 80% van deze ADHD-kinderen als een vorm van het KISS-syndroom heeft doorgemaakt. In Duitsland lopen dan meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar de late gevolgen van het KISS-syndroom bij kinderen met leer- en gedragsproblemen, oa door de Hamburgse kinderarts E.Halfmann. kort zijn vele zuigelingen en kinderen met succes.

Door de uitgebreide (wetenschappelijke) informatie verbeterde het inzicht voor diagnostiek, advies en therapie.

Vroege kenmerken

– het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid

– ontwikkeling van schedel-asymmetrie

– huilt veel en slaapt slecht

– het hele rugje staat scheef (scoliose)

– een sterke neiging tot overstrekken

– een asymmetrische heupontwikkeling

– asymmetrisch bewegen van armen en benen

– slikklachten en makkelijk overgeven

– bij aan- en uitkleden is er vaak protesthuilen.

 

Veel van deze klachten verdwijnen bij het ouder worden. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan tijdelijk zijn. De drang om te gaan zitten, staan ​​en lopen overwint veel problemen. Maar……………………. zijn de latere symptomen die in verband staan ​​met de vroege symptomen van KISS?

 

Latere kenmerken

 

Een overzicht van mogelijke kenmerken op latere leeftijd van het KISS-kind:

– gaat vroeg staan ​​en lopen

– grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd

– evenwichtsproblemen, matige of slechte houding

– veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties

– vertraagde spraakontwikkeling

– snel vermoeid, snel ontstemd en woede-aanvallen

– “lijkt” aan zeer weinig slaap genoeg te hebben

– wakker worden met hoofdpijn

– vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie

– vergeet snel een opdracht

– onrustig, onrustig, soort heeft veel aandacht nodig

 

Zoals u ziet kan het KISS-probleem een ​​proces worden waarbij het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/verzorgers en de opgestelde niet gelukkig zijn.

Bij het kind vanaf het tweede jaar, wordt niet meer gesproken over het KISS-syndroom, maar over KIDD Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. Dwz dat het dan problemen zijnvan kinderen met matige motoriekontwikkeling en leer- en gedragsproblemen etc.

Cranio-sacraal heeft niet voor alle problemen een oplossing, maar de positieve gevolgen bij deze problematiek kunnen na enkele behandelingen al effectief zijn, vooral in de maanden na de geboorte, vooral bij de asymmetrie en bij de huilbaby.

 

Onderzoek en therapie

 

– gesprek en informatie door de ouders is zeer belangrijk

– observatie van het kind

– bewegingsonderzoek, testen ter beoordeling van de asymmetrie

– palpatie van de wervelkolom en het bekken

–  overleg met bezochte disciplines

– zonodig het laten maken van röntgenfoto’s

– behandeling

 

Gezien de behandeltechnieken, kan worden gesteld dat deze therapie ongevaarlijk is. Deze bestaat uit de volledige mobilisaties van de atlas en de gehele nek. Ook het bekken wordt actief in de therapiesessie betrokken. Dit gebeurt erg subtiel, de therapie wordt met zachte hand uitgevoerd.

De asymmetrische zuigeling

Het meest uitgebreide beeld is ontroostbaar; dit gaat zaken reeks met een asymmetrische of overstrekte houding. Dit huilen is een indicatie voor een snelle behandeling. Een risico van de asymmetrische houding is dat al in enkele weken een scheve schedel kan ontstaan.

Dr. R.Sacher:

“Wanneer de ouders dit waarnemen, is een vroege aanpak in de 6e week van de pasgeborene verantwoord”.

“Vooral als de ouders het hoofdje niet naar de andere kant kunnen draaien”.

In de eerste 2 maanden kan de schedel al gaan vervormen. Dit kan voorkomen worden door tijdig een beroep te doen op een cranio-sacraal therapeutisch, die met zachte technieken de symmetrische tracht te bereiken. Per jaar worden 4000 baby’s met een asymmetrische plaatsing met de redressiehelm. In de meeste gevallen had dit voorkomen kunnen worden, door in de eerste twee maanden de hulp van een cranio-sacraal therapeut in te schakelen. (Vroeg-)tijdige therapie = therapie

Het is dus zinvol om tijdig via uw huisarts, kinderarts, CB-arts te zoeken naar een verklaring voor de inspanningen en/of mentale problemen van uw kind. Het KISS-syndroom kan een verklaring zijn. Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 3 maanden behandeld worden.

Ernstige huilbaby’s en baby’s met een gefixeerd schedel kunnen behandeld worden. Na 3 maanden kan de asymmetrie zo gefixeerd zijn, dat een korte therapie-periode nodig is.

 

Cranio-sacraal therapie bij zuigelingen en peuters met kleine vaak (ook grote) problemen in de ontwikkeling van het (schoolkind).

 

Het KISS-syndroom is mogelijk bij:

• tang-/vacuümverlossing

• ligging in de baarmoeder

• keizersnede, twee-/meerlingen

• langdurige bevalling, zeer snelle bevalling

• matige zuig- en slikreflex

• overgeven (reflux)

• veel (ontroostbaar) huilen, ‘hoog huilen’

• slecht slaapritme

• overstrekte lighouding

• afgeplat achterhoofd

• scheef hoofdje met kale plek aan één kant

• scheef rugje

• heupontwikkelingsstoornis

• één kant van het lichaam beweegt minder

• wil zeer vroeg gaan staan

• wordt niet graag geknuffeld

• griezelt over

• gaat te vroeg lopen-soms met 7 maanden

• struikelt en valt vaak

• is erg druk en onrustig

• achterstand in spraakontwikkeling

• klachten over hoofdpijn

• kan zich beter richten

• val op het hoofd (ook na de zuigelingentijd)

Vaak is er sprake van een combinatie van meerdere van de hierboven beschreven symptomen.

 

Enkele van de bovenstaande symptomen vanaf de geboorte, die leiden tot oa motoriek- en kinderproblemen bij peuters en schoolproblemen, ten behoeve van de aandacht van de ouders en kunnen een cranio-sacraal therapeut bij KISS en KIDD gebaseerd op gediagnostiseerd en beslissingde ontwikkeling worden.

Uitgebreide informatie vindt u op internet:  www.kiss-kinderen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Home