Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Rigpa, triggerpoint therapie en Raja Yoga

bijwerkingen Gardasil HPV-vaccin

Posted by Frans Bossenbroek - February 1st, 2012

Bron: Naturalnews.com; Oorspronkelijk gepubliceerd 31 januari 2012

SaneVax: Open brief aan leerkrachten over de gehele wereld:

Pas op voor bijwerkingen van HPV-vaccins!
door Rosemary Mathis, vice-president van Victim Support, SANE VAX, INC

(NaturalNews) Iedereen is het er over eens  dat kinderen de toekomst van deze wereld zijn. Zonder kinderen is er geen toekomst. Als opvoeders zijn wij  niet alleen verantwoordelijk voor gedegen onderwijs aan de jeugd, maar ook voor een goede gezondheid.
Het SaneVax team weet dat je deze taken serieus neemt. Omdat de bijwerkingen welke  te verwachten zijn na het HPV-vaccin, (GardasilR, CervarixR of Silgard) nauwelijks zijn gepubliceerd, heeft het een overzicht gemaakt van mogelijke gezondheidsproblemen welke tieners  kunnen ervaren na toediening van HPV-vaccins.

Hoewel de fabrikanten zeggen dat deze bijwerkingen zeldzaam zijn, blijkt uit klinisch onderzoek 73,3% van de deelneemsters aan de proef bijwerkingen te  ervaren na vaccinatie. Daarvan waren er een aantal zeer ernstig. Elke bijwerking ten gevolge van de vaccinatie moet worden beschouwd als mogelijk schadelijk totdat het tegendeel is bewezen.

Deze bijwerkingen worden vrij regelmatig  toegeschreven aan andere oorzaken dan de vaccinatie, vandaar het uitstellen van noodzakelijke medische zorg. Dit geldt met name voor de HPV vaccinaties, want de bijwerkingen doen zich vaak pas na verloop van een maand voor.

De meest voorkomende bijwerkingen van HPV-vaccins zijn pijn, zwelling, jeuk, blauwe plekken en roodheid op de injectieplaats, hoofdpijn, koorts, misselijkheid, duizeligheid, braken en flauwvallen.
De volgende bijwerkingen komen minder vaak voor, maar zijn veel gevaarlijker:

* Moeite met ademhalen, kortademigheid of een piepende ademhaling (bronco spasme)
* Hives en / of huiduitslag
* Gezwollen klieren (hals, oksel of lies)
* Pijn in de gewrichten en in het been of pijn op de borst
* Ongewone vermoeidheid, zwakte, lethargie, duf gevoel of verwardheid
* Rillingen
* Een algemeen gevoel van onbehagen
* Pijnlijke spieren en / of spierzwakte
* Moeite om eten binnen te houden, braken of buikpijn
* Toevallen
* Kortademigheid
* Pijn op de borst
* Hevige maagpijn
* Huidinfectie
* Bloeden of meer blauwe plekken dan normaal

 

Deze lijst is geenszins volledig, maar is rechtstreeks afkomstig uit HPV Patiënt Product Information  bijsluiter. Veel jonge meisjes uit de hele wereld hebben ernstige complicaties ervaren na HPV vaccinatie. Wees alert op de gezondheid van meisjes waarvan u weet dat zij zijn gevaccineerd.
Indien een leerling symptomen van één of meer van de minder voorkomende bijwerking vertoond, zelfs maanden na vaccinatie, dan kunt u de ouders wijzen op de mogelijkheid van een reactie op het vaccin, zodat deze hun arts kunnen raadplegen.

Namens het  SaneVax team:

Norma Erickson, voorzitter van SaneVax Inc
Rosemary Mathis, Vice President, Slachtofferhulp
Freda Birrell, secretaris
Leslie Carol Botha, Vice President van Public Relations
Janny Stokvis, Vice President of Research
Linda Thompson, penningmeester
Bezoek onze site op http://sanevax.org/

 

Leave a Reply

Blog Home