Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Lymfe drainage, triggerpoint therapie en Raja Yoga

Raja-yoga

 

Raja-yoga

 

De combinatie van een vluchtig bestaan, hoge werkdruk, politieke onrust en toenemende financiële en economische onzekerheden vergt veel van ons. Onbekommerd leven is er voor velenhaast niet meer bij. De stress regeert, we raken “ons Zelf” kwijt. Om aan deze negatieve toestand het hoofd te bieden, zien we bij een groeiende groep mensen een kentering van het belang van het materiële naar het immateriële. Bezinnen en ontspannen zorgen weer voor de nodige rust en balans. Raja-yoga biedt hier een uitkomst.

 

Raja-yoga is meer dan alleen lichamelijke oefeningen, het is een wetenschap. Deze wetenschap staat beschreven in de yoga sutra’s van Patanjali; het is een samenstel van oefeningen om de geest te leren beheersen, alsmede het beoefenen van concentratie, meditatie en contemplatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerkend is de verstilde sfeer, passend  bij contemplatie.

Voor velen een mooi moment.

 

Velen zijn op zoek naar balans en harmonie in het leven. Probleem is dat we eigenlijk weinig kennis hebben van wie we eigenlijk zijn. De Raja-yoga lessen helpen je om door middel van concentratie, meditatie en contemplatie  de kennis over wie en wat je bent te vergroten, waardoor je in staat bent balans en harmonie in je leven te ervaren. Het is een samenstel van oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: raja betekent koning of hoogste.

De Yogasoetra’s van  Patanjali beschrijven de Raja-yoga, waarvan de Hatha yoga de basis vormt.

 

Traditiegetrouw houdt men vier stromingen van de yoga aan:

  1. Jnana-yoga: de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect, voortgezet tot voorbij de gebruikelijke mentale begrenzing;

 

  1. Bhakti- yoga: de yoga van liefde en toewijding gericht op het goddelijke, hetzij door een voorstelling van het goddelijke door een object of door een persoon in wie men het goddelijke ziet;

 

  1. Karma-yoga: de yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigenbelang; deze yoga is min of meer gericht op het goddelijke.

 

  1. Raja-yoga: de ‘koninklijke’ combinatie van de voorgande yogavormen.

 

 

Het achtvoudig pad van raja yoga:

De acht geledingen (ashtanga) van raja yoga worden beschreven in de tweede pāda van de Yoga soetra’s. Het betreft de volgende niveaus:

 

 • Yama’s, dit zijn de vijf onthoudingen:

– Ahimsa: geweldloosheid

– Satya: waarheid

– Asteya: niet stelen

– Brahmacharya: kuisheid

– Aparigraha: afzien van begeerte

 

 

 • Niyama’s ,dit zijn de vijf voorschriften/idealen

– Shaucha: zuiver/ consequent zijn

– Santosha: tevredenheid, de bron van de allerhoogste vreugde

– Tapas: soberheid

– Svadhyaya: zelfbeschouwing

– Ishvarapranidhana: overgave aan/ aanbidding van Ishvara

 

 • Asana:  lichamelijke oefening
 • Pranamaya:  energiebeheersing
 • Pratyahara:  terugtrekking van de zintuigen ‘uit’ de wereld buiten naar binnen toe
 • Dharana:  concentratie
 • Dhyana:  meditatie
 • Samadhi:  contemplatie

 

Uiteindelijk bemerken en realiseren velen zich dat de combinatie Raja Yoga en het dagelijks leven je de juiste spiegel voorhoudt. Dit wordt als confronterend en soms als pijnlijk ervaren. Deze eerlijkheid naar jezelf toe kan draaglijker worden als je de juiste technieken van meditatie/contemplatie traint. Ook filosofie zal duidelijkheid brengen, ook al heeft het een complex imago.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lesschema vindt u onder
Cursussen en workshops

 

www.yoga-zaandam.nl

 

Blog Home