Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Rigpa, triggerpoint therapie en Raja Yoga

De kat bindt vaccins de bel aan? uit AT&A nr6 2011

Posted by Frans Bossenbroek - January 2nd, 2012

Recent kwam een ouder rapport van de WGO boven water, dat omstandigheden beschrijft hoe de “chemicalisering”van mens en milieu oorzaak is van kanker.

Op blz 305 worden veterinaire studies geciteerd waarin vastgesteld wordt dat vaccinatie van katten het risico op kwaadaardige (vaccin-geassocieerde) sarcomen sterk verhoogt, specifiek op de plaats van inenting. Het “kwaadaardige”adjuvans is aluminiumhydroxide, dat van de WGO risicograad 3 toegekend kreeg voor carcinogeniteit ( 4  wordt beschouwd als meest kankerverwekkend). In de VS zouden zo,n 160.000 katten per jaar overlijden aan terminale kanker, specifiek op de injectieplaats. Aluminiumhydroxine wordt eveneens gebruikt in tal van humane vaccins!!

bron: IARC monografieën over de evaluatie van carcinogene risico’s voor de mens: Vol 74, World Health Organisation, het internationale Agentschap voor Kankeronderzoek, 23 februari-Mar.2 1999 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol74/mono74.pdf

Tags: ,