Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Rigpa, triggerpoint therapie en Raja Yoga

Relatie tussen autisme en vaccins,woensdag, 16 november 2011

Posted by Frans Bossenbroek - January 25th, 2012

Relatie tussen autisme en vaccins,woensdag, 16 november 2011 15:13

Het verband tussen kwikverbindingen in vaccins en autisme wordt steeds duidelijker. Er zijn steeds meer onderzoeken die de relatie tussen gifstoffen in vaccins en het ontstaan van autisme aantonen.

Uit een Deense studie blijkt dat het aantal autismegevallen zeer sterk is gedaald nadat het land het gebruik van thimerosal, een kwikverbinding in vaccins, heeft verboden. Dit onderzoek werd al in 2003 gepubliceerd door het tijdschrift Pediatrics.

De conclusies van het onderzoek werden echter in eerste instantie verdraaid door het Amerikaanse Centre for Disease Control (CDC). Medewerkers van het CDC hebben grote hoeveelheden data uit de studie weggelaten zodat er een andere conclusie getrokken werd. De Coalition for Mercury-Free Drugs (CoMeD) heeft echter officiële documenten verkregen die de ware feiten naar voren laten komen en de relatie tussen vaccins en autisme bevestigen.

Dankzij het bekend worden van deze onthullende informatie, worden deze instanties nu onder druk gezet om objectieve informatie over dit onderwerp te publiceren. Het is een positieve ontwikkeling dat de waarheid rond deze feiten nu alsnog bekend gemaakt is. Dit is weer een stap dichter bij de kennis die noodzakelijk is om schadelijke stoffen uit ons zorgstelsel te laten verdwijnen.

Het is essentieel dat ouders goed worden geïnformeerd over de risico’s en voordelen van vaccinaties, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken voor hun kinderen.

Bron: Naturalnews.com


Leave a Reply

Blog Home