Ayurvedische behandelingen, Cranio Sacraal therapie, Rigpa, triggerpoint therapie en Raja Yoga

Hoe breng je je energetische trilling op een hoger niveau?

Posted by Frans Bossenbroek - January 7th, 2014

Hoe breng je je energetische trilling op een hoger niveau?

Ieder individu heeft zijn eigen trilling….we bestaan volledig uit energie. De energie is niet statisch, maar verandert constant.

Alles in het universum is opgebouwd uit energie en materie en alles heeft een energetische trilling . Energetische trillingen trekken soortgelijke trillingen aan . Dit wordt verklaard door de Wet van Aantrekkingskracht : soort zoekt soort.

Het menselijk lichaam bestaat uit voor 99 % uit energie en voor 1 % uit materie . Wat interessant is, is dat we de neiging hebben om 99 % van onze aandacht te richten op wat we kunnen zien , dus op slechts 1 % materie. Het is een feit dat het grootste deel van het lichaam uit onzichtbare energie en materie, en energetische trilling bestaat en deze onzichtbare energie heeft de meeste invloed op het lichaam.              In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van je innerlijke groei, het verhogen van je vibratie , en hoe je dit kan doen ! Je omgeving is slechts een weerspiegeling van wat je energetische trilling aantrekt in je leven .                                                                                                                                                             Het verhogen van je trilling helpt je jezelf te manifesteren op veel hogere niveaus van bewustzijn en kracht. Door je vibratie te verhogen kan je beter afstemmen op je ware zelf , je natuurlijke roeping , je doelen en je dromen . Hierdoor verbindt je je met vrede , liefde en geluk . Dit is waar je je passie, doel en missie zal ontdekken. Dit is waar je succes en voorspoed ervaart. Dit is wat het leven de moeite waard maakt, dit is waar je van het leven gaat houden .

 

De wetenschap van energie en trillingen :

Er zijn twee vormen van energie : kinetische en potentiële . Kinetische energie is energie in beweging en potentiële energie wordt opgeslagen in de stof , deze is bewegingloos . Op dit moment werkt de kinetische energie voor jou, en potentiële energie wordt opgeslagen en  wacht totdat het wordt aangesproken. Je hebt zoveel energie als nodig is om je doelen uit te voeren. Je hebt onbeperkte kracht en energie, maar deze energie wordt niet aan u geopenbaard totdat je je vibratie weet te verhogen tot het niveau van bewustzijn waarin deze energie bestaat.

Materie heeft ook een vibratie die een aantrekkende werking heeft. Er zijn drie vormen van materie : vast, vloeibaar en gas . Wat we waarnemen als mens is materie . Vaste materie (stof) bestaat uit dicht opeengepakte moleculen met een lage trilling in een bepaalde vorm en grootte. Vaste materie is dicht, zwaar , en beperkt. De moleculen in vloeibare materie zijn verspreid en geeft vloeistof dus een hogere vibratie . De moleculen in gas zijn het meest verspreid en deze moleculen zijn vrij te stromen in alle richtingen waardoor het de hoogste vibratie heeft . Hoe hoger je energetische trilling is , hoe lichter , gelukkiger en vrijer je zult voelen en wordt .

 

De energie en trilling van mensen :

Gedachten, intenties en emoties creëren (bij de mens) een vibratie . Deze trilling wordt ook beïnvloed door ervaringen en de omgeving . Wanneer je je bewust bent van je vibratie en wat het met je doet , kun je ervoor kiezen om je vibratie te verhogen door te kiezen voor positieve gedachten en emoties en op deze wijze je helpen je beter af te stemmen op het grotere geheel. Er zijn oneindig veel manieren om je vibratie te verhogen . De sleutel is je bewust zijn van wat je doet .

Het lijkt erop dat iedereen, onbewust een zeker doel heeft in het leven. Je niveau van bewustzijn en vibratie maken duidelijk op welke wijze jij met jouw lot/doel omgaat ongeacht of het vervelend of juist verwonderend is. Lagere trillingen resulteren in meer leed en vaak ook : negatieve gedachten ( klagen , excuses , “de schuld te geven” ) , negatieve emoties ( woede, angst , schaamte , jaloezie , schuld , verdriet ) en negatieve uitkomsten ( conflict , pijn, ziekte , verlies , ongeval , trauma , drama ) .                                Hogere trillingen leiden tot meer liefde en omvatten positieve gedachten (dankbaarheid , waardering , overvloed ) , positieve emoties ( vrede, vreugde , compassie , acceptatie) , en positieve uitkomsten (gezondheid, geluk , succes en voorspoed) .

Hoe je je voelt is de belangrijkste variabele voor jouw vibratie . De emotionele trilling die je uitstraalt trekt situaties en scenario’s aan, die matchen met je uitstraling. “Wat je uitstraalt/uitdraagt is wat je terug krijgt”. We hebben het allemaal al eens gehoord : het universum is neutraal , het  bevoordeelt  niemand. Het universum geeft je gewoon wat je vraagt . Er zijn meerdere manieren om je vibratie te verhogen tot een hoger niveau van liefde , compassie, waardering en overvloed .

 

Hoe verhoog je nu je energetische trilling :

• Streef naar hogere niveaus van bewustzijn en waarheid

Focus op het verhogen van je vibratie

• Wees aanwezig in het nu

• Stel dagelijks positieve intenties

• Word je bewust van je energielichaam en van  je innerlijke lichaam

• Heb oog  voor de natuur, zon, water,  planten en dieren, en verbind je hiermee

• Luister naar en maak muziek

• Dans, speel, beweeg, strekking, spring

• Lach , laat je zien, bevestig anderen

• Leef hartstochtelijk in elk moment , voeg waarde toe aan elk moment

• accepteer hetgeen nu is

• verbind je met anderen

• Vergeef en laat gemakkelijker en vaker los

• Probeer nieuwe dingen, daag jezelf uit , stap buiten je comfort zone

• Eet goed , drink veel water , focus op lokale , natuurlijke en biologische voeding

• help en ondersteun  anderen , zonder verwachtingen

• Lees inspirerende teksten/boeken, schrijf,  onderzoek, zoek het avontuur , ga reizen

• Inspireer uzelf en anderen

• Erken je successen én de successen van anderen

Samenvattend:

Het menselijk lichaam en zijn ervaring bestaat uit energie en materie, deze hebben energetische trillingen. Deze vibratie bepaalt de uitkomsten van jouw werkelijkheid. Bij lagere vibraties beperk je je bewustzijn en dus heb je beperkte toegang tot jouw superkrachten. Bij hogere vibraties  verbind je je met je ware zelf. Je voelt je dan vrij om je menselijke ervaring volledig te verkennen in dimensies van bewustzijn waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Je kunt alleen die ervaring meemaken, die jouw vibratie toestaat om te kunnen ervaren. Verhoog je vibratie, en zie de groei van jouw ervaring als mens.

 

The Greater Good;een documentaire over het vaccineren van kinderen

Posted by Frans Bossenbroek - February 8th, 2012

The Greater Good

The Greater Good is een documentaire die de angst, hype en politiek in beeld brengt van het gepolariseerde  debat in Amerika over vaccineren. De film herschikt de feiten over dit emotioneel beladen onderwerp en biedt zo als eerste een platform voor een rationele en wetenschappelijke discussie.
SPECIALE AANBIEDING:  BESCHIKBAAR slechts tot 21 februari
Direct toegang tot de streaming video. Geen DVD.

Zie: http://premium.naturalnews.tv/The_Greater_Good__NN.htm

 

bijwerkingen Gardasil HPV-vaccin

Posted by Frans Bossenbroek - February 1st, 2012

Bron: Naturalnews.com; Oorspronkelijk gepubliceerd 31 januari 2012

SaneVax: Open brief aan leerkrachten over de gehele wereld:

Pas op voor bijwerkingen van HPV-vaccins!
door Rosemary Mathis, vice-president van Victim Support, SANE VAX, INC

(NaturalNews) Iedereen is het er over eens  dat kinderen de toekomst van deze wereld zijn. Zonder kinderen is er geen toekomst. Als opvoeders zijn wij  niet alleen verantwoordelijk voor gedegen onderwijs aan de jeugd, maar ook voor een goede gezondheid.
Het SaneVax team weet dat je deze taken serieus neemt. Omdat de bijwerkingen welke  te verwachten zijn na het HPV-vaccin, (GardasilR, CervarixR of Silgard) nauwelijks zijn gepubliceerd, heeft het een overzicht gemaakt van mogelijke gezondheidsproblemen welke tieners  kunnen ervaren na toediening van HPV-vaccins.

Hoewel de fabrikanten zeggen dat deze bijwerkingen zeldzaam zijn, blijkt uit klinisch onderzoek 73,3% van de deelneemsters aan de proef bijwerkingen te  ervaren na vaccinatie. Daarvan waren er een aantal zeer ernstig. Elke bijwerking ten gevolge van de vaccinatie moet worden beschouwd als mogelijk schadelijk totdat het tegendeel is bewezen.

Deze bijwerkingen worden vrij regelmatig  toegeschreven aan andere oorzaken dan de vaccinatie, vandaar het uitstellen van noodzakelijke medische zorg. Dit geldt met name voor de HPV vaccinaties, want de bijwerkingen doen zich vaak pas na verloop van een maand voor.

De meest voorkomende bijwerkingen van HPV-vaccins zijn pijn, zwelling, jeuk, blauwe plekken en roodheid op de injectieplaats, hoofdpijn, koorts, misselijkheid, duizeligheid, braken en flauwvallen.
De volgende bijwerkingen komen minder vaak voor, maar zijn veel gevaarlijker:

* Moeite met ademhalen, kortademigheid of een piepende ademhaling (bronco spasme)
* Hives en / of huiduitslag
* Gezwollen klieren (hals, oksel of lies)
* Pijn in de gewrichten en in het been of pijn op de borst
* Ongewone vermoeidheid, zwakte, lethargie, duf gevoel of verwardheid
* Rillingen
* Een algemeen gevoel van onbehagen
* Pijnlijke spieren en / of spierzwakte
* Moeite om eten binnen te houden, braken of buikpijn
* Toevallen
* Kortademigheid
* Pijn op de borst
* Hevige maagpijn
* Huidinfectie
* Bloeden of meer blauwe plekken dan normaal

 

Deze lijst is geenszins volledig, maar is rechtstreeks afkomstig uit HPV Patiënt Product Information  bijsluiter. Veel jonge meisjes uit de hele wereld hebben ernstige complicaties ervaren na HPV vaccinatie. Wees alert op de gezondheid van meisjes waarvan u weet dat zij zijn gevaccineerd.
Indien een leerling symptomen van één of meer van de minder voorkomende bijwerking vertoond, zelfs maanden na vaccinatie, dan kunt u de ouders wijzen op de mogelijkheid van een reactie op het vaccin, zodat deze hun arts kunnen raadplegen.

Namens het  SaneVax team:

Norma Erickson, voorzitter van SaneVax Inc
Rosemary Mathis, Vice President, Slachtofferhulp
Freda Birrell, secretaris
Leslie Carol Botha, Vice President van Public Relations
Janny Stokvis, Vice President of Research
Linda Thompson, penningmeester
Bezoek onze site op http://sanevax.org/

 

Relatie tussen autisme en vaccins,woensdag, 16 november 2011

Posted by Frans Bossenbroek - January 25th, 2012

Relatie tussen autisme en vaccins,woensdag, 16 november 2011 15:13

Het verband tussen kwikverbindingen in vaccins en autisme wordt steeds duidelijker. Er zijn steeds meer onderzoeken die de relatie tussen gifstoffen in vaccins en het ontstaan van autisme aantonen.

Uit een Deense studie blijkt dat het aantal autismegevallen zeer sterk is gedaald nadat het land het gebruik van thimerosal, een kwikverbinding in vaccins, heeft verboden. Dit onderzoek werd al in 2003 gepubliceerd door het tijdschrift Pediatrics.

De conclusies van het onderzoek werden echter in eerste instantie verdraaid door het Amerikaanse Centre for Disease Control (CDC). Medewerkers van het CDC hebben grote hoeveelheden data uit de studie weggelaten zodat er een andere conclusie getrokken werd. De Coalition for Mercury-Free Drugs (CoMeD) heeft echter officiële documenten verkregen die de ware feiten naar voren laten komen en de relatie tussen vaccins en autisme bevestigen.

Dankzij het bekend worden van deze onthullende informatie, worden deze instanties nu onder druk gezet om objectieve informatie over dit onderwerp te publiceren. Het is een positieve ontwikkeling dat de waarheid rond deze feiten nu alsnog bekend gemaakt is. Dit is weer een stap dichter bij de kennis die noodzakelijk is om schadelijke stoffen uit ons zorgstelsel te laten verdwijnen.

Het is essentieel dat ouders goed worden geïnformeerd over de risico’s en voordelen van vaccinaties, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken voor hun kinderen.

Bron: Naturalnews.com


Centrum voor Ziektepreventie CDC raadt vrouwen nu af borstvoeding te geven

Posted by Frans Bossenbroek - January 25th, 2012

Niet lang geleden was het ondenkbaar dat mensen farmaceutische medicijnen en vaccins nodig hadden, alsof deze synthetische preparaten dienden als wondermiddel voor de ontwikkeling van de mensheid.

Onderzoekers van het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie CDC raden vrouwen nu af borstvoeding te geven om de ‘effectiviteit’ van vaccins tegen het rotavirus te stimuleren.

In het nieuwe rapport van het CDC wordt gesteld dat het gunstige effect van borstvoeding op het immuunsysteem de effectiviteit van vaccins in de weg staat. De wetenschappers concluderen echter niet dat het beter is om vaccins te vermijden zodat moedermelk haar werk kan doen, maar dat vrouwen hun baby’s in plaats van borstvoeding vaccins moeten geven.

Antwoord

De onderzoekers van het CDC zochten naar een antwoord op de vraag waarom kinderen uit ontwikkelingslanden in tegenstelling tot kinderen uit ontwikkelde landen meestal niet goed reageren op vaccins tegen het rotavirus.

Ze kwamen tot de conclusie dat moedermelk, dat veel immunoglobuline A (lgA), lactoferrine, lysozymen en diverse andere belangrijke stoffen voor het immuunsysteem bevat, zorgt dat het vaccin niet werkt.

Levenslijn

Borstvoeding is de levenslijn van een baby, zorgt voor de ontwikkeling van het immuunsysteem en biedt een perfecte en uitgebalanceerde mix van voedingsstoffen voor de menselijke groei. De conclusie van de wetenschappers van het CDC is dus in strijd met de natuur en ontneemt kinderen in feite hun recht op essentiële voeding en een goede ontwikkeling van het immuunsysteem.

De filosofie van de medische wetenschap is gebaseerd op het denkbeeld dat medicijnen en vaccins beter zijn dan natuurlijke voeding. Vaccins tegen het rotavirus bevatten levende virussen, de werking ervan is niet bewezen en bekend is dat ze het rotavirus juist kunnen veroorzaken. Het vaccin leidt onder meer tot diarree, een aandoening die het nota bene zou moeten voorkomen. Overigens is het rotavirus prima te voorkomen door een goede toilethygiëne (handen wassen etc.)

Dit is echter hoe het dogma werkt. Nu steeds vaker duidelijk wordt dat de werking en veiligheid van een vaccin niet kan worden bewezen suggereert de overheidsinstantie dat jonge baby’s geen recht hebben op echte voeding om zo de effectiviteit van een vaccin te bevorderen.

Bron: Naturalnews.com

 

De kat bindt vaccins de bel aan? uit AT&A nr6 2011

Posted by Frans Bossenbroek - January 2nd, 2012

Recent kwam een ouder rapport van de WGO boven water, dat omstandigheden beschrijft hoe de “chemicalisering”van mens en milieu oorzaak is van kanker.

Op blz 305 worden veterinaire studies geciteerd waarin vastgesteld wordt dat vaccinatie van katten het risico op kwaadaardige (vaccin-geassocieerde) sarcomen sterk verhoogt, specifiek op de plaats van inenting. Het “kwaadaardige”adjuvans is aluminiumhydroxide, dat van de WGO risicograad 3 toegekend kreeg voor carcinogeniteit ( 4  wordt beschouwd als meest kankerverwekkend). In de VS zouden zo,n 160.000 katten per jaar overlijden aan terminale kanker, specifiek op de injectieplaats. Aluminiumhydroxine wordt eveneens gebruikt in tal van humane vaccins!!

bron: IARC monografieën over de evaluatie van carcinogene risico’s voor de mens: Vol 74, World Health Organisation, het internationale Agentschap voor Kankeronderzoek, 23 februari-Mar.2 1999 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol74/mono74.pdf

Tags: ,

WAT VEROORZAAKT STRESS?

Posted by Frans Bossenbroek - January 2nd, 2012

STRESS

 

Dr Johan Boswinkel Managing Director Health Angel GmbH, Zwitserland
Technisch directeur Internationaal Instituut voor Bio-energetische geneeskunde,
Groot-Brittannië. Johan Boswinkel is de geestelijk vader van de Biontologie
Wat is de oorzaak stress?

We horen veel over stress. Maar wat is stress?
Het woordenboek zegt over stress:
Mentale, emotionele of fysieke belasting of spanning” en dat is de manier waarop
mensen normaal  stress ervaren.
Stress leidt normaal gesproken tot allerlei problemen, variërend van hoofdpijn, maagzweren tot aan kanker. Maar wat veroorzaakt stress?
In het algemeen geven mensen de schuld aan de omgeving, zoals de kinderen, of hun baan, of hun financiële situatie, of familie of wat dan ook voor hun stress. Zijn die dingen werkelijk de oorzaak? Het antwoord is: NEE
In de regel worden de oorzaken verward met de symptomen.
De dingen die hierboven vermeld zijn symptomen van stress, net zoals zweren of
hoofdpijn. Deze symptomen zijn slechts van  niet-chemische oorsprong, daarom dan ook ongezien, maar wel voelbaar. Altijd liggen de oorzaken bij de persoon zelf,      ook de oorzaak van stress. Na het zien van vele duizenden gevallen ben ik tot de conclusie gekomen dat alle stress wordt veroorzaakt door disharmonie tussen hart en hersenen.
Disharmonie tussen hart en de hersenen, met andere woorden een disharmonie
tussen voelen en denken. En met denken bedoel ik het ‘logische’ denken, waarmee we zijn opgeleid en opgevoed om te doen.
Kinderen denken niet zoals volwassenen doen. Ze leren wat ze moeten denken!
Kinderen vragen bij alles. Waarom? Omdat veel van de dingen die we hen vertellen
in disharmonie zijn met wat ze voelen. Verder hebben we de kinderen geleerd wat ze moeten denken, niet hoe te denken. Kinderen doen alles met hun hart, zowel voelen en denken! En terecht. Oscar Wilde zei eens: “Alles wat de moeite waard is in het leven, kan niet worden geleerd op school “.

In het Egyptische “Boek van de Doden” lezen we dat in die tijd mensen dachten met hun hart! Wetenschappers  zeggen tegenwoordig dat dit belachelijk is, maar ik voel dat het waar is, we zouden dit gebruik van het hart weer in ere moeten herstellenen.
We denken nu dat we denken met onze geest. Maar waar is onze geest in
ons lichaam? Als je kijkt naar een anatomisch boek, vind je nergens de geest waar dan ook. Dus weten we waar de geest is? Nee, niet eigenlijk. De geest kan overal zijn. En waar is het geheugen?
Wetenschappers kunnen het niet vinden in het lichaam… .. bevindt het zich buiten het lichaam? Dit is een zeer waarschijnlijke optie.
Wij denken dat de geest hetzelfde is als het brein, we zeggen ‘geest over de materie’
en ‘het is allemaal in de geest’, en ‘je bent uit je hoofd’, etc.
In de oude geschriften echter is de geest, gelijk aan het hart!
De uitdrukking ” uit je hoofd zijn ” betekent  betekent in werkelijkheid dat je dan in “je geest” bent.
Positief denken is dus nutteloos als het hart niet mee doet, het is het hart dat het verschil maakt.
En het is echt de “geest = hart” relatie die het lichaam aanstuurt. Het denken komt juist tussenbeide, het verstoort. En het is deze storing die de stress veroorzaakt.

 

Het interfereert met de natuurlijke gang van zaken. Het denken bemoeit zich overal mee.
We zien dat vaak bij terminaal zieke mensen met kanker. Op het moment dat mensen het opgeven, begint de genezing. Het moment dat ze het opgeven, doen ze niets meer, ze stoppen met de storing.
Aan de andere kant gaat stress vaak vooraf aan kanker.
Heel vaak ontstaat kanker na een periode van intensieve stress. Waarom komt het denken ertussen?  Waarom heeft het brein al deze macht?
Waarom gaat de geest (= hart) niet voor boven de hersenen? Waarom zwijgt het hart (= geest)?
Wel, het hart spreekt niet meer, of zo zacht dat het nauwelijks hoorbaar is, omdat er toch niet wordt geluisterd en omdat het de boodschap niet meer kan overbrengen
naar de hersenen.
Want hoe vaak is intuïtie en zijn emoties belachelijk gemaakt?  Voor een lange,
lange tijd. Het is iets vreemds, iets wat bij vrouwen hoort.
Wanneer we een ‘gut feeling’  hebben (heldere gedachte), hebben we de neiging dit te negeren. Dan wordt de ‘geest’ of het hart genegeerd.

 

Als wij het één voelen en het andere doen of zeggen, dan negeren we het hart en geven we de leiding aan het brein. In het algemeen  luisteren we wel naar wat het brein ons vertelt, in de overtuiging dat het goed is als het logisch is.
Het probleem is dat hetgeen wij als logisch beschouwen, vaak niet juist of waar is. Het is gewoon dat we ons hart of onze intuïtie niet vertrouwen. Toch is het hart
almachtig en alwetend. Ons brein kan verzenden of ontvangen. Zolang we denken, staat het brein in de zendt mode. En omdat wij alsmaar denken, kunnen de hersenen bijna nooit ontvangen. Dit is een andere reden voor het hart om zich stil te houden, het wordt toch niet gehoord.

 

Wat niet tot uitdrukking komt, wordt onderdrukt.
Het lichaamscentrum van meningsuiting is de keel met zijn stembanden.
veel van wat naar buiten gebracht wil worden komt vast te zitten in de keel zoals we allemaal ervaren.
Als emoties niet worden uitgedrukt, dan moeten ze worden onderdrukt.
Waar gaan ze naartoe?
Wanneer we dingen onderdrukken, wat gebeurt er dan? Frustratie en / of woede.
We weten vanuit de acupunctuur dat boosheid haar zetel in de lever heeft;
frustratie zit in de galblaas, en zij worden gekoppeld aan het element Hout.
Volgens de 5-elementen leer van de Chinezen is het zo dat wanneer het element Hout is verstoord, deze verstoring een negatieve invloed heeft op het Vuur element en het Aarde element.
Tot het Vuur element behoren het Hart en de dunne darm; tot het Aarde element  behoren de maag en de alvleesklier.
Dit zijn precies de organen die het meeste lijden onder stress. De dunne darm en maag te krijgen zweren, het hart heeft te lijden van hartfalen, en als de alvleesklier wordt verstoord, is er kans op diabetes.
Dit alles als gevolg van stress, veroorzaakt door het niet naar buiten brengen van  emoties,stress veroorzaakt door niet naar het hart te luisteren.
Nu zijn we verder van huis. De galblaas zelf vertoont ook symptomen, bijvoorbeeld migraine of een simpele hoofdpijn. Migraine is een meridiaan pijn. Het is de galblaas meridiaan die loopt aan beide zijden van het hoofd en beslaat een aanzienlijk deel van de schedel  (bij migraine is de maag meridiaan ook betrokken, deze loopt aan de voorkant van het hoofd, rond de ogen. Dat is de reden waarom  mensen moeten braken en  zeer gevoelig zijnvoor licht).

Of we  krijgen hoge bloeddruk. Dit is ook een galblaas symptoom omdat het galblaas systeem verantwoordelijk is voor het samentrekken en ontspannen van de spieren in het gehele lichaam, ook de spieren van de bloedvaten. De galblaas is ook verantwoordelijk voor de vetstofwisseling, dus een verkeerd cholesterolgehalte is ook te wijten aan galblaasproblemen.
In de galblaas worden vaak stenen aangetroffen. Ze horen daar niet thuis en zijn het gevolg van een defect calciummetabolisme. Ook nierstenen en arteriosclerose zijn symptomen van een defect calcium-metabolisme en indirect zelfs poliepen en bindweefsel tumoren .
Welk deel van het lichaam is verantwoordelijk voor de calcium stofwisseling?
Het is de bijschildklier.
De bijschildklier is gelegen aan de buitenzijden van de schildklier.Is het verwonderlijk dat we weer te maken hebben met de keel?
De keel is een flessehals op de weg van het hart naar de mond. In de acupunctuur is de tong het zintuig voor de smaak, de tong behoort ook tot het hart.

Liefde gaat niet via de maag, maar via de tong. Denk ook eens aan tongzoenen. De tong heeft alles te maken met het hart.
Als de bijschildklier is verstoord, het heeft een negatieve invloed op de schildklier en op de amandelen. De veel voorkomende tonsillitis en de daaruit voortvloeiende  middenoorontsteking  wordt ook veroorzaakt door de bijschildklieren.
Zelfs bindweefseltumoren in de baarmoeder worden uiteindelijk veroorzaakt door de
bijschildklier (via het negatieve effect op de schildklier).
De vraag is: wat is de oorzaak dat deze klier zo is verstoord?
Voor mij is het antwoord is heel duidelijk geworden  gedurende de meer dan  twintig jaar onderzoek die ik heb gedaan: het is de anti-tetanusvaccinatie.
Het is medisch bekend dat de anti-tetanus vaccinatie het calcium-metabolisme verstoort, samen met Serum Ovile, het conserveermiddel dat werd gebruikt in alle vaccinaties. Ook Serum Ovile verstoort het calciummetabolisme.  Dit conserveringsmiddel is nu vervangen door kwik. Alle stress wordt veroorzaakt door de anti-tetanus vaccinatie. En niet alleen  stress, allerlei ziekten die de mensheid op dit moment in de greep hebben, worden veroorzaakt door deze vaccinatie, waarvan het effect  nooit is bewezen.
Dus niemand weet precies of de anti-tetanusvaccinatie  enig positief effect heeft, maar de negatieve effecten zijn evident.

Alle functies van het lichaam worden bestuurd door hormonen. Alle klieren zijn
met elkaar verbonden. Wanneer een schildklier niet goed werkt, zal deze automatisch  andere klieren verstoren. In het geval van de bijschildklier rekt daardoor de schildklier soms uit, (hoofdzakelijk bij vrouwen), maar in alle gevallen zorgt het voor overproductie van insuline door de alvleesklier, waardoor hypo-glykemie kan ontstaan, een van de meest voorkomende ziekten, die doet verlangen naar suiker of alcohol.
De hypofyse is de meesterklier van het lichaam. Het controleert elke andere klier. Het is ook het centrum van onderscheid. De hypofyse heeft het vermogen onderscheid te maken tussen wat goed is en wat slecht is in het lichaam.
Als de schildklier niet goed werkt, verdraagt het lichaam ​​alles.
Het immuunsysteem van het lichaam reageert niet op omdat het geen signalen krijgt
dat er iets mis is.
Deze functie van de hypofyse is zeer effectief uitgeschakeld als gevolg van het polio vaccin. Een andere vaccinatie die ineffectief is en eigenlijk het tegenovergestelde werk verricht van wat het geacht wordt te doen.
In mijn mening is de slechte werking van de hypofyse de voornaamste oorzaak van kanker en alle andere auto-immuunziekten. Als een van de andere klieren niet adequaat zou functioneren en de hypofyse zou prima werken, dan zou het lichaam reageren, want het zou herkennen dat er iets mis was.
Dus door het elimineren van het immuunsysteem en door direct een verstoring in een andere belangrijke klier te creëren, wordt een groot aantal chronische ziekten veroorzaakt..
Het slecht functioneren van de hypofyse en de bijschildklier bij elkaar leidt tot grote stress in het lichaam, alsmede de afbraak van meer klieren: namelijk de bijnieren.
Hun belangrijkste functie is om energie te leveren voor het hart, de nieren
en het hormonale systeem. Hun belangrijkste brandstof is kalium. Zoals iedereen weet vreet spanning energie, het vreet kalium uit het lichaam.
Het lichaam wordt moe en zal uit zichzelf niet herstellen, tenzij men op tijd rust neemt en gezond voedsel eet (voedsel dat nog alle voedingsstoffen bevat).
Zoals gezegd, de bijnieren leveren ook energie aan het hart. Wanneer de energie aanvoer hapert, zal de werking van het hart verzwakken… .. en zal het brein het overnemen.

 

Dit is een voorbeeld van wat er kan gebeuren ten gevolge van stress: het brein neemt het over, met alle negatieve implicaties van dien.
De bijnieren leveren ook de energie voor de nieren. Nieren behoren tot het  Water element. De emotie die wordt geassocieerd met het Water-element is angst. Alle angsten worden gecreëerd in het brein, het hart kent geen angsten.
Maar de kracht van het hart is geëlimineerd. Dan werkt het brein samen met de verzwakte nieren en het verzwakte hart en creëert  vervolgens angst en daardoor: “zich zorgen maken”.
Als de bijnieren een tekort aan energie hebben, dan heeft het lichaam geen drive,
het lichaam is niet in staat om taken te verrichten zoals het normaal gesproken zou doen. Dat op zich veroorzaakt ook weer stress.
Als het lichaam niet beschikt over een normale hoeveelheid energie, schakelt het over op ‘Nerveuze energie’, een galblaas energie.
Dit is een vicieuze cirkel. Hoe slechter de galblaas is,hoe meer stress men heeft, en hoe meer stress men heeft, hoe slechter de galblaas functioneert.
Zorgen maakt dat mensen  slapeloze nachten hebben,waardoor het functioneren van de bijnieren  nog verder onder druk komt te staan, wat leidt tot nog meer stress.

Het gebrek aan kalium leidt automatisch tot een overschot aan natrium.
Het natrium neemt dan zorg voor het de vloeistofhuihouding. Hierdoor kan men te maken krijgen met overgewicht, een andere oorzaak van stress en een andere ziekte: obesitas.
De spanning in deze wereld is totaal overbodig. Wanneer er geen vaccinaties zouden worden gegeven, wanneer men de hersenen zou kunnen uitschakelen en  men zou luisteren naar het hart, dan zouden een heleboel dingen  veel beter zijn.
Gelukkig zijn er manieren om de neven effecten van vaccinaties op het immuunsysteem te verwijderen.

 

Artsen waarschuwen voor dubbelvouwen baby

Posted by Frans Bossenbroek - December 20th, 2011

Genezen met een zachte aanraking en niet door manipulatie!

 

De afgelopen dagen staat cranio sacraal therapie volop in de belangstelling. Gezegd wordt dat Cranio sacraal therapeuten huilbaby’s dubbelvouwen om zo het jong geboren kind te “genezen.” Dit is volstrekte onzin!

Cranio sacraal therapeuten gaan er van uit dat het lichaam niet moet worden gedwongen, zoals bij standaard massages, maar subtiel moet worden bewogen.

Cranio sacraal therapeuten behandelen het lichaam van patiënten ( dus ook baby’s) door bepaalde delen met zachte, langzame bewegingen te masseren. Zij gaan mee in het ritme van het lichaam. Dit moet zachtzinnig gebeuren omdat  het lichaam zo optimaal meewerkt om zichzelf te herstellen — en dat is het uiteindelijke doel van craniosacraal therapie (CST). Het lichaam moet subtiel worden bewogen, in plaats van ertoe worden gedwongen. De weerstand die wordt opgewekt in het lichaam door hardhandige massages, of methodes als het kraken van de ruggenwervels, is niet goed . Daarbij kijken wij niet alleen naar de lichamelijke oorzaak van klachten; we besteden ook aandacht aan emotionele aspecten, doordat bij de behandeling allerlei gevoelens en herinneringen bij de patiënt kunnen loskomen.

‘Er zijn duizend-en-een klachten die met CST te behandelen zijn’. ‘Tachtig procent van de klachten waarmee mensen bij de huisarts komen, zijn functionele klachten. Dat betekent dat er niets stuk is in het lichaam, maar dat er een probleem is. In feite zijn dat allemaal klachten waarbij CST kan helpen.’ Deze methode werkt tegen allerlei aandoeningen, variërend van chronische nek- en rugpijn tot migraine, en ook bijzonder goed bij huilbaby’s.

CST kan helpen de blokkade in het bindweefsel weg te nemen. Het bindweefsel omhult, steunt en verbindt de schedel, ruggenmerg, organen, botten, spieren, gewrichten, bloedvaten en zenuwen. Door middel van de zachte massage kan de behandelaar het cranio sacraal systeem en het bindweefsel helpen te ontspannen. Hierdoor komt de geblokkeerde stroming van het craniosacraal ritme weer op gang.

Het zou fijn zijn wanneer er vanuit het reguliere circuit met kennis van zaken wordt gereageerd op de behandelwijze van Cranio sacraal therapeuten. Wij pleiten al geruime tijd voor meer aandacht voor CST. Dan zal men ook inzien dat CST een prima aanvulling is op een reguliere behandeling. Beroepsgroepen aanvallen is niet moeilijk, het is wel moeilijk om zuiver te zijn met kritiek, zeker wanneer men onvoldoende kennis heeft van wat een Cranio sacraal therapeut doet.

 

 

Vaccinatie en (chronische) ziekte(n) bij kinderen,

Posted by Frans Bossenbroek - November 21st, 2011

Vanaf 1 oktober 2011 wordt aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland de hepatitis B vaccinatie toegevoegd. Aan deze uitbreiding van het programma is weinig tot geen ruchtbaarheid gegeven. Hoe terecht is dat?
Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek uitgevoerd onder kinderen in 34 landen bleek dit jaar dat er een direct verband bestaat tussen het aantal prikken en vaccins dat een kind in het eerste levensjaar ontvangt en het sterftecijfer onder baby’s. Volgens de onderzoekers Miller en Goldman blijkt overvaccinatie het grootste probleem te zijn. Ditzelfde patroon werd ook gevonden bij soldaten met Golfoorlogsyndroom. Deze soldaten ontvingen versneld een uitgebreide cocktail van vacccins.

Wiegendood
Als dat oorzakelijk verband tussen vaccins en babysterfte zo duidelijk is, waarom is het dan niet eerder opgemerkt in Westerse landen? Volgens Miller en Goldman is het antwoord simpelweg dat er andere redenen voor de sterfte werden opgevoerd, waaronder wiegendood. Zij beweren echter dat wiegendood als doodsoorzaak explosief is toegenomen nadat de intensieve vaccinatieprogramma’s zijn gestart. De oorzaak voor wiegendood is nog steeds onduidelijk.

Menselijk DNA
Niet alleen de combinatie van meerdere vaccins in korte tijd is het probleem. De cocktail van giftige stoffen bevat nog een ander component waarvan de veiligheid niet gegarandeerd is. Voormalig farmaceutisch onderzoekster Helen Ratajczak ontdekte dat er in 23 van de vaccins die (wereldwijd) aan baby’s wordt gegeven, menselijk DNA zit. Het poliovaccin is daarvan een voorbeeld. Dit wordt in menselijk weefsel aangemaakt en aan baby’s vanaf twee maanden toegediend. Het Nederlands vaccinatieprogramma bevat een zo’n vaccin uit foetaal materiaal: het BMR-vaccin.

Immuunsysteem
Artsen verzekeren ouders dat hun baby’s de meervoudige vaccinaties goed kunnen verdragen. Dat advies staat echter haaks op de biologie. In het algemeen begint een vaccinatieprogramma reeds op de leeftijd van twee maanden. Dat is echter een kritiek moment in de ontwikkeling van het immuunsysteem. Dit onrijpe systeem krijgt desondanks vaccins te verwerken die in menselijk foetaal weefsel zijn gekweekt; er wordt vreemd weefsel in het lichaam gebracht. Onderzoek aan de universiteit van Geneve toonde aan dat het mogelijk is dat twee eenheden genetisch materiaal informatie met elkaar uitwisselen. Dit proces, transcessie genaamd, betekent dat het mogelijk is dat een virus informatie heeft uitgewisseld met het weefsel waarin het is gekweekt. Niet ieder immuunsysteem kan even goed omgaan met deze genetisch mutaties, waardoor in het slechtste geval chronische ziekte kan optreden.

De vier A-aandoeningen
Wetenschappers en onderzoekers geloven dat een groot aantal chronische aandoeningen bij kinderen het gevolg kunnen zijn van het inbrengen van vreemd DNA via vaccinatie op zeer jonge leeftijd in een onrijp immuunsysteem. De Amerikaanse kinderarts dr. Kenneth Brock heeft de term ‘de vier A-aandoeningen’ geïntroduceerd voor autisme, ADHD, astma en allergieën. Bij elkaar wordt ongeveer een derde van alle kinderen in Amerika door een van deze vier getroffen. Alle vier deze aandoeningen namen twintig jaar geleden plotseling snel toe in aantal. Die stijging viel samen met de introductie van de BMR II en de waterpokkenvaccinatie, die beide in menselijk foetaal weefsel worden gemaakt.

Meer onderzoek
Er is nog geen sluitend bewijs voor het effect van vaccinatie op het neurologische ontwikkeling van kinderen op (zeer) jonge leeftijd. Er is vrijwel geen onderzoek naar gedaan, en nieuw onderzoek wordt niet gestimuleerd. Vaccineren redt levens is de opvatting en daarmee lijkt de kous af.
Meer informatie over vaccineren en het Nederlandse vaccinatieprogramma:
– Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
– Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken: www.nvkp.nl

Dit artikel is een samenvatting van het hoofdartikel uit Medisch Dossier, uitgave november 2011: www.medischdossier.org